Zusterpark

Park Oosterspoorbaan wordt Utrechts Zusterpark

Zondag 21 april 2024 sluit Park Oosterspoorbaan zich aan als het tiende Zusterpark. Om 11.00 uur kun je dit met ons vieren. Eerst onthult Jeroen Heemsbergen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug het officiële bord. Daarna zijn er verschillende activiteiten zoals het maken van een bijenhotel.

 

Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Als zusterpark is Park Oosterspoorbaan verbonden met Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Daarmee zijn we symbolisch ook een klein stukje Nationaal Park in de stad geworden. In het netwerk van Zusterparken werken we samen aan groei van draagvlak voor en groei van groen in het stedelijk gebied. We laten letterlijk een aantrekkelijke en groene omgeving groeien: in tuinen, buurten, straten, parken, langs wandelroutes en aan de waterkant. Door kleine dingen te doen, kunnen we samen groene lopers creëren vanuit de stad naar het Nationaal Park en omgekeerd. Zo dragen we ook bij aan een beter klimaat en meer biodiversiteit.

De natuur staat echter ook onder druk. De verbintenis tussen de Zusterparken en Nationaal Park is dan ook wederkerig. Het is belangrijk dat ook in het stedelijk gebied, dichtbij huis, er meer groen ontstaat en dat mensen uit het stedelijk gebied opkomen voor behoud van dit gebied.

Zusterparken zijn geïnspireerd door ‘London National Park City’: wat als we onze hele leefomgeving beschouwen als een groot Nationaal Park? Wanneer we groen, erfgoed en landschap als uitgangspunt nemen voor groei? En onze woonopgave, mobiliteit en bedrijvigheid hier een plek in geven? In plaats van andersom.

Lees meer op: www.np-utrechtseheuvelrug.nl/zusterparken/

 

Word vriend van de Oosterspoorbaan

 

Wil je de initiatieven met een financiële bijdrage steunen, dan kan dat! Donaties zijn welkom om de vele buurt ideeën in uitvoering te brengen.

Maak je bijdrage o.v.v. ‘Vriend van de Oosterspoorbaan Initiatieven’ over aan:
Bankrekening: NL60 RABO 0125 9445 51 t.n.v. W.P.W. Kok stichting Oosterspoorbaan.

Deze website verzamelt geen gegevens van de bezoekers. Er zijn daarom geen privacyverklaring en cookieverklaring.