• Oosterspoorbaan

  [icon_list_item icon=’fa-map-marker’ icon_type=’circle’ icon_color=” icon_top_gradient_background_color=” icon_border_color=’undefined’ title=” title_color=” title_size=”]Oosterspoorbaan op de kaart

  Park Oosterspoorbaan loopt van van de Zonstraat & Abstederdijk tot aan de Koningsweg, grenzend aan Oudwijk, Sterrenwijk, Abstede & IBB. Het park gaat over de Venuslaan & Kromme Rijn.

  Via het Krommerijnpark wandel je naar Amelisweerd. En langs de Minstroom kom je bij de Utrechtse singel uit.

  De basis van het park is een fiets,- en wandelroute die de stad met het landschap verbindt. Op de website van gemeente Utrecht vind je de bouwtekeningen die in 2016 werden uitgevoerd.

  [icon_list_item icon=’fa-map-marker’ icon_type=’circle’ icon_color=” icon_top_gradient_background_color=” icon_border_color=’undefined’ title=” title_color=” title_size=”]Oosterspoorbaan in het nieuws

  [image_slider_no_space on_click=”prettyphoto” height=”200″ navigation_style=”light” highlight_active_image=”yes” images=”16935,16570,16569,16568,16540,16537″]
  [masonry_blog order_by=”date” order=”DESC” display_time=”0″ display_comments=”0″ number_of_posts=”4″ category=”pers” text_length=”60″]
  [qode_google_map custom_map_style=”true” google_maps_scroll_wheel=”false” address1=”abstederdijk 157″ map_height=”420″ pin=”15454″ saturation=”-100″ lightness=”20″ zoom=”15″]
  [image_slider_no_space height=”300″ navigation_style=”light” highlight_active_image=”yes” images=”16714,16931,16713,16710,16715,16933″]

  [icon_list_item icon=’fa-info’ icon_type=’circle’ icon_color=” icon_top_gradient_background_color=” icon_border_color=’undefined’ title=” title_color=” title_size=”]Wie zijn wij?

  Achter de Oosterspoorbaan staan twee organisaties: De Stichting Oosterspoorbaan Utrecht en De Initiatievencommissie.

   

  De Stichting Oosterspoorbaan Utrecht is in het leven geroepen om zorg te dragen voor de duurzame ontwikkeling van de Oosterspoorbaan waaronder wordt verstaan: het waarborgen van een zorgvuldig, toekomstbestendig ruimtegebruik en het streven naar draagvlak bij zo veel mogelijk betrokkenen uit de omgeving van de Oosterspoorbaan. De stichting faciliteert de Oosterspoorbaan initiatieven. Voorzitter: Gerard Cats, Secretaries: Ellen van Rooden, Penningmeester: Wim Kok.

  De Initiatievencommissie bestaat uit buurtbewoners, initiatieftrekkers en het bestuur van Stichting Oosterspoorbaan Utrecht. De commissie komt als kerngroep 1x per maand bij elkaar om de voortgang van bestaande initiatieven te bespreken, voorstellen voor nieuwe initiatieven te bekijken en vragen of opmerkingen uit de buurt te behandelen. We zoeken met regelmaat buurtbewoners om een handje te helpen en om hun mening te vragen. Lijkt je dit leuk? Neem dan contact op met info@oosterspoorbaan.nl.

  [icon_list_item icon=’fa-list’ icon_type=’circle’ icon_color=” icon_top_gradient_background_color=” icon_border_color=’undefined’ title=” title_color=” title_size=”]Historie

  In 2002 is begonnen met de werkzaamheden voor de grootschalige vernieuwing van het centralestationsgebied. Ook is Utrecht bezig met het aanleggen van de Uithoflijn om zo de verkeersopstoppingen van fietsers en busvervoer te spreiden. Voor de Uithoftram was een kruising met de Oosterspoorbaan nodig. Dat bleek lastig te realiseren. De functie van de Oosterspoorbaan was toch al verminderd door de aanleg van de Betuwelijn en de spoorverdubbelingen naar Arnhem en Houten, waardoor in 2012 duidelijk werd dat de Oosterspoorbaan geen dienst meer kon doen voor de bestemming goederen- en persoonsvervoer.
  De gemeente Utrecht en Prorail hebben besloten het deel ten zuiden van het spoorwegmuseum te saneren. In het noordelijke deel zal een deel van het spoor in gebruik blijven. Hierdoor blijft het mogelijk voor het Spoorwegmuseum om de collectie aan te vullen en bezoekers te vervoeren. Door het verdwijnen van het spoorgebruik en het saneren van het zuidelijk deel van de Oosterspoorbaan is het proactieve oost in beweging gekomen.
  Om het historisch karakter van de lijn na het wegvallen van de spoorfunctie te bewaren voor toekomstige generaties besloten buurtbewoners een stichting op te richten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij was dat ontwikkelingen op het tracé gedragen moesten worden door de omgeving. De eerste actie van de nieuwe Stichting was de inventarisatie van belangen en belangstellenden in de omgeving. Dat resulteerde in een werkboek, opgesteld door Happyland Collective, in opdracht van de Stichting.
  De Stichting Oosterspoorbaan Utrecht streeft er nu naar om de toekomstige ontwikkeling van de Oosterspoorbaan vanuit bewoners en belanghebbende partijen in te steken.
  Bron: Frans Storm van Leeuwen

  (Lees meer: Werkboek Oosterspoorbaan, Happyland)

  [image_slider_no_space height=”300″ navigation_style=”light” highlight_active_image=”yes” images=”16716,16717,16718,16719″]

  [icon_list_item icon=’fa-list’ icon_type=’circle’ icon_color=” icon_top_gradient_background_color=” icon_border_color=’undefined’ title=” title_color=” title_size=”]Het ontstaan van park Oosterspoorbaan

  Gerard Cats, Marijn Struik, Akke Bink, Ellen van Rooden en Wim Kok, betrokkenen van het eerste uur aan het woord.

  .

  In het najaar van 2012 zagen Gerard Cats en Wim Kok mogelijkheden om van de Oosterspoorbaan een verbinding te maken tussen twee belangrijke groengebieden in Utrecht. Het was toen net bekend dat de Oosterspoorbaan losgeknipt zou worden van het spoornet. De gedachte was dat het invullen van de stad meer ging leven bij mensen als ze zich betrokken voelden. Het doel was om een gebied te ontwikkelen met bewoners dat ook door hen wordt beheerd.

  .

  Destijds was het niet gebruikelijk om een stichting op te richten om via die weg zelf invulling te geven aan de omgeving. De toenmalige gebiedsmanager van de gemeente was in de eerste instantie kritisch, maar er is bewezen dat het kan! Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich eigenaar gingen voelen van de Oosterspoorbaan, is er een werkboek gemaakt waarin bewoners, ondernemers en organisaties zijn geïnterviewd om te horen wat zij als kansen zagen. Er is bekeken hoe zo veel mogelijk mensen konden worden bereikt. Het werkte het beste door aan te bellen, een hand toe te reiken en mensen uit te nodigen.

  .

  Met de mensen die zich langer wilden inzetten werd een ontwerpgroep gevormd. Er waren zoveel mensen enthousiast dat het en groep van 30 tot 40 man werd. Samen werd er een ontwerp gemaakt dat vervolgens werd voorgelegd aan de expertgroep van de gemeente en ontwerpers. Soms voelde het alsof de bewoners en twee mensen van de gemeente een groep waren tegen de rest van het ambtelijk apparaat.

  .

  Het ging niet zonder slag of stoot, maar het is gelukt! De grond is aangekocht, de fiets- en wandelpaden zijn bijna klaar en de eerste bewonersinitiatieven zijn van de grond. Op 22 januari 2017 ging Park Oosterspoorbaan officieel open en werd het een plek  van ontmoeting en verbinding, mogelijk gemaakt door en voor bewoners.

  .

  Heeft u ook een idee voor park Oosterspoorbaan? Doe mee!

  [icon_list_item icon=’fa-list’ icon_type=’circle’ icon_color=” icon_top_gradient_background_color=” icon_border_color=’undefined’ title=” title_color=” title_size=”]Groene verbinding

  De Oosterspoorbaan vormt onderdeel van een vrijwel complete groene verbinding tussen binnenstad en “buiten stad”. De Oosterspoorbaan verbindt het singelgebied via de terreinen rondom de Minstroom en langs de Kromme Rijn met de landgoederen. Diverse stichtingen en verenigingen zetten zich in voor een groen beheer van deze gebieden. De Stichting Oosterspoorbaan onderhoudt contacten met:

  .

  [image_slider_no_space height=”300″ navigation_style=”light” highlight_active_image=”yes” images=”16956,16960″]

  [icon_list_item icon=’fa-list’ icon_type=’circle’ icon_color=” icon_top_gradient_background_color=” icon_border_color=’undefined’ title=” title_color=” title_size=”]Sponsors

  Diverse initiatieven worden financieel gesteund. Wij danken in het bijzonder:

  .

  Utrecht Natuurlijk
  Initiatievenfonds Gemeente Utrecht
  Rabobank Stimuleringsfonds
  en de Vrienden van de Oosterspoorbaan

  [qode_carousel carousel=”home-carousel” number_of_visible_items=”” orderby=”title”]

  Geef een reactie