• Plantdag Natuurlint van de Oosterspoorbaan

  Op zaterdag 24 november om  10.00 uur op de hoek Notenbomenlaan – Park Oosterspoorbaan

  Een actieve groep buurtbewoners en vrijwilligers rond de Oosterspoorbaan in Utrecht, verenigd in
  de Werkgroep Natuurlint zet zich, sinds 2015, in voor een groene ontwikkeling en het beheer van de
  westzijde van de voormalige spoorbaan. Het lint strekt zich uit over een afstand van ongeveer 900 meter,
  vanaf de Koningsweg tot aan de Singel. Een groene strook met vooral inheemse planten die leefgelegenheid biedt aan allerlei dieren. Hierdoor ontstaat er een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden, van de rand van de stad (de Kromme Rijn en Amelisweerd) via de Minstroom tot aan de Singel. Vogels, insecten, kleine zoogdieren en reptielen vinden er hun voedsel, kunnen zich hier voortplanten en vinden hun schuilplekken. Hiermee komt de natuur vanuit het buitengebied de stad in.
  Kool-, en pimpelmezen nestelen al in door kinderen gemaakte nestkasten en de gespotte juffers, libellen
  en de (vlinder) Koninginne page zijn een indicatie dat we op de goede weg zijn.

  Werkdag
  Zaterdag 24 november houden we een plantdag waar helpende handen zeer welkom zijn. Heesters als
  o.a. rimpelroos, brem, hulst, vlier en meidoorn komen het lint versterken. En langs hekken komen verschillende
  klimplanten die met hun bloemen het park nog fraaier zullen maken.
  We verzamelen om 10.00 uur bij de kruising van de Notebomenlaan met het park Oosterspoorbaan.
  Je kunt je opgeven via Natuurlint@oosterspoorbaan.nl maar als je pas het laatste moment besluit te
  willen helpen ben je natuurlijk welkom.

  Tot ziens op de Oosterspoorbaan!

  Categories: Bewoners, Groen, natuur, Nieuws

  Comments are currently closed.